Antique Pewter – Honlu

Antique Pewter – Eskitme

Gümüş Traverten

Gümüş Traverten

Gümüş Traverten

Gümüş Traverten Düz Kesim

Gümüş Traverten Düz Kesim

Gümüş Traverten Düz Kesim

Gümüş Traverten Düz Kesim

River

Imperial Blend

Royal Blend

Noce

Warm Walnut

Cashmere

Beyaz Traverten

Beyaz Traverten

Beyaz Traverten Düz Kesim

Beyaz Traverten  Düz Kesim

Klasik Traverten

Klasik Traverten Düz Kesim

Kale

Kırmızı Traverten

Kırmızı Traverten

Kırmızı Traverten

Kırmızı Traverten Düz Kesim

Kırmızı Traverten Düz Kesim

Cascade White

Cascade White Düz Kesim

Güneş Düz Kesim

Saffron

Saffron Düz Kesim

Magnifica

Magnifica Düz Kesim

Cappadoce Düz Kesim

TRAVERTEN

Travertenler,  kalsiyum bikarbonat içeren soğuk ve sıcak su kaynakları tarafından çökeltilen kimyasal tortul kayaçlardır. Bu çökelme zamanla yumuşak hatları olan travertenleri oluşturur. Traverten birikim şekilleri olarak nitelendirebileceğimiz bu hidrojeomorfolojik yapılar, ender bulunan tabii oluşumlardır.

TRAVERTEN KİMYASAL YAPISI

Travertenler genellikle iri gözenekli, ince taneli, hafif ve bantlı yapılıdır. Travertene sutaşı, kalktüf, sinter ve yollu mermer de denilir. Yapı malzemesi olarak kullanılan mermer ve granitten çok daha yumuşak bir yapısı vardır. Travertenin bu yumuşak dokusu ile kullanıldığı mekânlarda doğal bir görünüm sağlamaktadır. Delikli ve damarlı bir yapıya sahip olan bu taşın kaymaz yapıda oluşu iç mimarinin vazgeçilmezi olmaktadır.

TRAVERTEN KULLANIM ALANLARI

Türkiye, en önemli traverten üreticisi ülkelerden biridir. Ülkemizde birçok traverten alanında taş ocakları açılmakta ve yapı malzemesi olarak değerlendirilmektedir. Traverten genelde endüstriyel alanda, kireç ve çimento imalatında, yapıtaşı, hediyelik eşya yapımında hammadde olarak kullanılır.

Mermerin yanı sıra travertenler de kullanım alanlarına göre blok taşlar, çakıl taşlar, kesilmiş ve işlenmiş taşlar ve doğal yarılmış taşlar olarak dört gruba ayrılabilir. Blok taşlar parke taşı, bordür taşı ve kesme taş olarak yapılarda ve dış mekânlarda da kullanılmaktadır. Travertenin, renkli yapıya sahip olması, işlenmesinin, çıkartılmasının ve kesilmesinin kolaylığı, blok veriminin yüksekliği, hafif olması, ayrıca cilalandığı zaman güzel bir görünüme sahip olması gibi hususlardan dolayı çok eskiden beri inşaat sektöründe kullanılmaktadır.

Travertenler doğal gözenekli yapıları nedeniyle su emiliminin de yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu yüzden özellikle dış mekân uygulamalarında taşın gözenekliliğini ve dolayısı ile atmosferik koşullardan etkilenme derecesini azaltmak amacıyla dolgu işlemi uygulanabilmektedir.

TRAVERTEN YÜZEY İŞLEMLERİ

Travertenlere yüzey işlemi olarak cilalı yüzey, eskitmeli yüzey (antik görünüm), honlu yüzey (mat), fırçalı yüzey (patinato) uygulanabilir. Traverten honlama (mat cilalı) işlemi, kesilmiş olan plaka yüzeylerinin çeşitli boyutlarda aşındırıcılarla aşındırarak pürüzlülüğün giderilmesidir. Cilalı yüzey ise parlatma işlemidir.

Traverten yüzeyi pürüzlü yapısından dolayı yapılarda ve çevre düzenlenmesinde yüzeyi düzeltilerek parlatılmasının yanı sıra, değişik boyutlarda sadece kesilerek ya da çeşitli el aletleri ve mekanik aletler ile şekillendirilerek ya da yontularak da yürüyüş yolu ve kaldırımlarda tercih edilmektedir.

Son yıllarda antik görünümlü travertenlerde yoğun ilgi nedeni ile eskitme çalışmaları hız kazanmıştır. Bazı traverten türlerinin küçük ebatlı ve yüzeyleri pürüzlü parçalarının yıpranmış ve eskitilmiş bir görüntüye kavuşması için uygulanan bir işlemdir.

TRAVERTEN RENKLERİ

Traverten doğa da bulunduğu şekliyle rengini bulunduğu konumda ki oluşumundan alır. Türkiye de bizim de ocağımızın bulunduğu bölgede genelde sıcak toprak tonları öne çıkmaktadır.  Ama farklı seleksiyonlar da farklı renklere ulaşmak mümkündür. Bunlar: Gümüş Traverten,  Sarı Traverten, Kırmızı Traverten ve Pembe Travertenlerdir.

TRAVERTEN FİYATLARI

Travertenler, müşterilerin istekleri dikkate alınarak ve mekânın özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanır. Fabrikalarda bloklar halinde kesilerek oluşturulan bu taşlar çeşitli boylarda ve farklı şekillerde hazırlanmaktadırlar. Diğer taşlara oranla oldukça ucuz olan bu doğal taşın maliyeti mekânın büyüklüğüne göre ve kullanılacak kaplamanın durumuna göre hazırlanmaktadır.